ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ανακοίνωση: ΠΜΣ στην ¨Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική¨     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Ανακοίνωση: Το ΠΜΣ στην ¨Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική¨, όπως και όλα τα ΠΜΣ της χώρας, βρίσκεται σε διαδικασία επανίδρυσης με βάση το Νόμο 4485/2017. Θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved