ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2019     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει κάθε εξάμηνο πέντε υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση. Το ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1000€.

Επιπλέον, προσφέρονται έως δεκαπέντε θέσεις αμοιβόμενων βοηθών έρευνας, ύψους 1000€ έκαστη. Η επιλογή γίνεται πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την προπτυχιακή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/odigos-upotrofiwn

Ενδεικτικά, σας παρέχουμε τις παρακάτω πηγές, που αναφέρονται σε ιδρύματα τα οποία χορηγούν ενεργά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό:

  1. Ίδρυμα Μποδοσάκη: https://www.bodossaki-foundation.gr/.
  2. Ίδρυμα Ωνάση:  https://www.onassis.gr/english/scholars/index.php.
  3. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.):https://www.iky.gr.
  4. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Σ. Λάτση: https://www.latsis-foundation.org.
  5. PwC Scholarships: https://www.pwc.com/gr/en/csr/scholarships.jhtml.
 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved