ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2019     
  • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αίτηση
  • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»

θα συμμετάσχουν στο θερινό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου 2015 στην Χινίτσα με κεντρικό θέμα:

 

«Πολιτική Ανταγωνισμού: Παραδείγματα από την Ελληνική Αγορά»

 

Ομιλητής:   κ. Δημήτριος Λουκάς, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved