Διασύνδεση με την αγορά

Η Πρακτική Άσκηση του ΠΜΣ “Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική” του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους φοιτητές να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος σε πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε διάφορους τομείς της οικονομικής και επιχειρησιακής στρατηγικής με ενδεικτικές εταιρίες που έχουν προκύψει συνεργασίες με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπως αυτές του Invest in Greece, Papastratos – Philip Morris, Estee Lauder, PwC, 3E, Ernst & Young, Microsoft, Εθνική Τράπεζα, Deloitte, L’Oreal, Dixons South Europe (Kotsovolos) κλπ..

Η πρακτική άσκηση αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τους φοιτητές να αναπτύξουν δίκτυα επαγγελματικών σχέσεων και να εξερευνήσουν πιθανές καριέρες στον ευρύτερο τομέα της οικονομικής και επιχειρησιακής στρατηγικής. Συνολικά, η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την προετοιμασία των φοιτητών για τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της οικονομικής και επιχειρησιακής στρατηγικής. Η πρακτική άσκηση διατίθεται από το 1ο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού προγράμματος μέχρι και το 4ο εξάμηνο, διαρκεί 4-6 μήνες, ενώ ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική του οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου επιθυμεί.

EUROBANK BIC HELLAS MAKRO CHIPITA
INVEST IN GREECE PAPASTRATOS – PHILIP MORRIS COMPETITION COMMISSION ESTEE LAUDER
MICROSOFT PWC ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ONASSIS CARDIAC SURGERY CENTRE
JUMBO UNILEVER PHARMATEN AKTOR
ICAP MEDIACUBE WIND IOVE
HELLENIC PARLIAMENT ΑΒ VASILOPOULOS 3E COCOON MODULES
KORINTHOS POWER ERNST & YOUNG CHANDRIS (HELLAS) INC DIXONS
K.E.P.E. ATTICA DEPARTMENT STORES SEAGULL Deloitte
INFOACCOUNTING OLYMPIC BREWERY Metropolitan Hospital ΙΑΣΩ Νοσοκομείο
Εθνική Τράπεζα Citrine Neda Maritime Agency Johnson & Johnson
Alpha Bank Ινστιτούτο Παστέρ Andriaki Shipping CO.LTD Χαλκόρ ΑΕ
Σκλαβενίτης ATTICA DEPARTMENT STORES SEAGULL

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:
Αντώνιος Σαμπράκος,
Τηλ Επικοινωνίας: 6947614341, 
Email:prakt_oe@webmail.unipi.gr